Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı

Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalının amacı; Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürlüğü (HUTEN)’nün uzay teknolojilerinde Türkiye’nin önde gelen eğitim ve teknolojik bilgi merkezi olmak olarak belirlenmiştir.

Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı'nın misyonu uzay bilim ve teknolojilerinde ve özellikle uydu sistemleri tasarım ve değerlendirmede Türkiye'nin gereksinim duyduğu uzman insan gücünü eğitmek ve yetiştirmektir.

Lisansüstü programlarına, Uzay Bilimleri A.B.D.’nın belirlediği koşulları sağlayan Uzay ve Havacılık Bölümleri ile ilgili diğer disiplinlerden mezun olanlar kabul edilirler. Diğer disiplinlerden mezun olan adayların normalde bir lisans tamamlama programını bitirmeleri gerekir.


Ders Havuzu Kodları ve İçerikleri

Ders Kodu

Ders Adı

Ders İçeriği

UZ500

Yüksek Lisans Tezi  (Kredisiz)

 Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse üçüncü yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

UZ501

Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Bilgisayar Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Yüksek lisans öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

UZ502

Uzay Kavram ve Politikalarına Giriş

Uzay nedir, fiziki özellikleri, neden uzay, uzay bilimlerinin tarihi, uzay teknolojilerinin gelişmesi, kullanım alanları ve insanlığa yararları, uzay sanayi ve ticareti, uluslararası alanda uzay sorun ve politikaları, uzay hukuku, uluslararası uzay örgütleri ve politikaları, uzayda işbirliği, ülkelerin uzay politikaları.

UZ503

Yörünge Dinamiği

Uzay cisimlerinde eksenler ve geometri sistemleri, Dünya merkezli geometri, Kepler yasaları, uydu parametreleri, yörünge ve uydu hareketi hesapları, sapmalar (perturbations),  uydu hareketlerinin Dünyadan gözlenmesi, izdüşümü ve görüş alanı, fırlatma ve atmosfere giriş, uzay ortamı.

UZ504

Uydu Mimarisi ve Alt Sistemleri

Genel uydu türleri, "bus" ve temel uydu işlevleri, yapı ve mekanizmalar, uydu alt sistemleri, açısal durum (attitude) belirleme ve kontrol, yerle iletişim (communication), komuta ve veri işlemleri, güç, termal tasarım, konum bulma ve navigasyon, yararlı yük (payload) türleri, yük-uydu ara yüzleri, roket-uydu ara yüzü.

UZ505

Uydu Misyon ve Sistem Tasarımı

Uydu misyon kavramı, misyon isterleri belirleme ve tanımı, misyon mimarisi belirleme, yararlı yük (payload) tasarımı, gözlem yükleri tasarımı, haberleşme yükleri tasarımı, kitle bütçesi, güç bütçesi, iletişim (link) bütçesi, uydu üretim ve testleri, fırlatma sistemleri ile entegrasyon, yer sistemleri, eğitim ve işletme, maliyet, güvenlik unsurları.

UZ506

Uydu Haberleşmesi

 İletişim mimarisi, veri hacmi ve veri hızları, uzay haberleşme teknikleri, antenler, yayılan güç, alınan güç, gürültü, taşıyıcı gürültü oranı, ortam etkileri, modülasyon teknikleri, polarizasyon, spektrumun kullanımı, S, C, L, ve Ku bantları özellikleri, analog iletişim, sayısal iletişim, yer anten ve sistemleri, çoklu erişim, FDMA, TDMA, CDMA, uydu ağları.

UZ507

Uzaktan Algılama Sistemleri

Elektromanyetik radyasyon ve uzaktan algılama, pasif ve aktif uzaktan algılama, kullanım alanları, askeri uygulamalar, optik algılama, IR, NIR, termal algılama, radar görüntüleri, SLAR, SAR, görüntü oluşturma, genel görüntü özellikleri (ayırım gücü, OTF, PSF vb.), görüntü işleme, algılama sistemleri ve özellikleri, gereksinime göre tasarım.

UZ508

Optik Sistemler Tasarımı

Kamera türleri, film türleri, sensör türleri,spektroradyometri, tasarım adımları, optik temelleri, Fourier Optiği, ayırım gücü, OTF, PSF, işaret/gürültü performansı, spektral enerjinin ayrılması, prizma ve gratingteknikleri, radyometrik kalibrasyon, geometrik ve spektral süzgeçler.

UZ509

Uzay Teknolojilerine Giriş

Uzay nedir, fiziki özelilikleri, neden uzay, uzay bilimlerinin tarihi, uzay teknolojilerinin gelişmesi, uydu parametleri, yerle iletişim, güç, formal tasarım, konum bulma ve navigasyon, kullanım alanları ve insanlığa yararları, uzay sanayi ve ticareti, uluslararası alanda uzay sorun ve politikaları, uzay hukuku, uluslararası uzay örgütleri ve politikaları, uzayda işbirliği, ülkelerin uzay politikaları.

UZ510

Uzaktan Algılanmış Görüntülerin İşlenmesi ve Analizi

Uydu görüntülerinin işlenmesi, uzaktan algılama temelleri, görüntü işleme programlarının tanıtımı ve kullanımı, elektromanyetik spektrum tanım ve temelleri, uzaktan algılama uygulama alanları, uzaktan algılama uydu sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri.

UZ511

Görüntüleme Radarı Tasarımı

 Radar temelleri, açısal ayırım, mesafe ayırımı, duyarlık ve belirsizlik, sönüm, gürültü, işaret/gürültü, alıcılar, yansıma, saçılma, PPI ve B-scan radarlar, gerçek açıklıklı radarlar, sentetik açıklıklı radarlar (SAR), SAR ile görüntü oluşturma, SAR işaret işleme, karlanma gürültüsü, SAR uydu sistemleri

UZ512

Uzay Hukuku

Uzayla ilgili uluslararası anlaşmalar, uzayın silahtan arındırılması, yıllar boyunca BM Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi (UBAKK) gündemi, uzayın sınırları sorunu, uzay kazaları sonuçları, uzayın kullanım hakları, ülkelerin hak ve sorumlulukları, yörünge kalıntıları (çöpü) sorunu, güncel konular

UZ513

Uydu Sistemleri İşletme ve Yönetimi

Uydu sistemlerinin uzay ve yersegmentleri ayırımı ve ara yüzü, uydu kontrol işlemleri, yer sistemi temel işlevleri, yer sistemi ana elemanları ve tasarımı, işletme ilkeleri, işletme maliyeti, eğitim, uzay lojistiği, yasal zorunluluklar, seçenekler.

UZ514

Uzay İşletmeciliği, Pazarlama ve Ticareti

Bir endüstriyel ve ticari alan olarak uzay, haberleşme sektörü, doğrudan TV ve radyo yayını sektörü, oluşmakta olan uydu-internet sektörü, uzaktan algılama sektörü, GPS sektörü, fırlatma sektörü, bu sektörlerdeki büyük oyuncular, fiyatlar, maliyetler, pazarlama teknikleri, rekabetler.

UZ515

Uluslararası Uzay Politikaları

ABD, Rusya, Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa ülkeleri, Kanada, Japonya, Hindistan, İsrail, Kore, Brezilya vb ülkelerin uzay politikaları, bu politikaların etkileşimleri, BM UBAKK gündemi, uluslararası uzay işbirliği örgütleri ve çerçeveleri, ortak projeler.

UZ516

Haberleşme Sistemleri ve Politikaları

 İletişim mimarisi, veri hacmi ve veri hızları, uzay haberleşme teknikleri, antenler, yayılan güç, alınan güç, haberleşme politikaları, uygulama alanları.

UZ518

Hava ve Uzay Araçları Sensörleri ve Aletleri

Hava ve Uzay Araçları Sensörleri hakkında genel bilgi, Basınç sensörleri, Statik ve dinamik basınç sensörleri, Basınç sensörlerinin kalibrasyonu, Pitot-statik aletler ve sensörler, Gerçek hava hızı sensörleri, Mach sayısı göstergesi, Hücum ve yana kayış açıları sensörleri, Yükseklik sensörleri, Baroaltimetre, Radar altimetresi, Yüksekliğin atalet yöntemi ile ölçülmesi, Dikey uçuş hızı sensörü, Mesafe ölçümü, Doppler radar hız sensörü, Atalet sensörleri, İvme ölçerler (akselerometreler), Aşırı yükleme göstergesi, Akselerometrelerin hataları, Jiroskoplar, İki eksenli ve tek eksenli jiroskoplar, Lazer jiroskopu, Yönelme sensörleri, Manyetometre, Analog ve ayrık Güneş sensörleri, Ufuk tarayıcısı, Yıldız sensörü, GPS (global positioning system) sensörü ile konum ve yönelme belirleme, Astronomik navigasyon yöntemleri, Çoğul sensör veri füzyonu.

UZ519

Uzay Araçları Kontrol Sistemleri

Uzay araçları kontrol sistemlerinin  amacı  ve  türleri, Yörünge parametreleri, Koordinat sistemleri, Euler açıları, doğrultman kosinuslar, kuaternionlar, Gibbs-Rodriguez parametreleri, Dönme hareketi için Euler denklemleri, Dünya gravitasyonu alanı, Dünya manyetik alanı, Güneş basıncı, Atmosfer etkisi, Yönelme  belirleme yöntemleri, Üç-eksen yönelme saptaması, Sensorlar ve kontrol eyleyicileri, Moment değiştirme teknikleri, Tepki tekerlikleri, Kontrol moment jiroskopu, Uzay aracı yönelme dinamiği, Yönelme stabilizasyonu, Spin stabilizasyon yöntemi, Gravity gradient stabilizasyon sistemi, Manyetik stabilizasyon sistemi, Üç-eksen aktif yönelme stabilizasyonu ve kontrolu, Uzay aracı hareket denklemi ve uçuş trajectorisi, Uzay aracı hareket kontrolü, Yörünge belirleme ve yörünge kontrolü, yörünge ve yönelme manevraları.

UZ520

Uzay Yapıları ve Üsleri Tasarım ve Yapımı

Genel uydu türleri, "bus" ve temel uydu işlevleri, yapı ve mekanizmalar, uydu alt sistemleri, açısal durum (attitude) belirleme ve kontrol, yerle iletişim (communication), komuta ve veri işlemleri, güç, termal tasarım, konum bulma ve navigasyon, yararlı yük (payload) türleri, yük-uydu ara yüzleri, roket-uydu ara yüzü, Uzay yapıları, Uzay üsleri, Uzay için tasarım
Uzayda inşaat, Uzayda imalat, Uzay madenciliği ve
Uzayda kolonileşme konuları temelleri.

UZ525

Uzay Hukuku ve Politikaları

Uzayla ilgili uluslararası anlaşmalar, uzayın silahtan arındırılması, yıllar boyunca BM Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi (UBAKK) gündemi, uzayın sınırları sorunu, uzay kazaları sonuçları, uzayın kullanım hakları, ülkelerin hak ve sorumlulukları, yörünge kalıntıları (çöpü) sorunu, güncel konular, gelişmiş ülkelerin uzay politikaları, Ülkemiz uzay politikası

UZ529

Uzay Ortamı

Giriş, Güneş'in Atmosferi ve Helyosferik Ortam, Güneş Aktiviteleri, Manyetosfer ve manyetosferik bölgeler, Manyetosferik Fırtınalar, İyonosfer ve iyonosferik fırtınalar, İyonosferik Radyo haberleşmesi, Yukarı Nötral Atmosfer: Termosfer ve özellikleri, değişkenlikleri, Elektromanyetik Radyasyon, Güneş, Yer ve Atmosferik Radyasyonun özellikleri, Uydu yörünge tipleri ve Uydular üzerine plazma ve nötral atmosfer ortamının etkileri.

UZ530

Yörünge Mekaniği

Kısa tarihçe, hareket ve çekim yasaları, Özel dünya yörüngeleri, Yüzeye yakın dairesel yörüngeler için temel tasarım hesapları, Mekanik enerjinin ve açısal momentumun korunumu, Yörüngenin denklemi, Elips, parabol ve hiperbol yörüngelerin temel özellikleri, Yörüngenin doğal koordinatları, lagrange katsayıları, zamana bağlı konum, Üç boyutta yörüngeler, durum vektöründen yörünge elemanlarının tayini, Koordinat dönüşümleri, koordinat sistemleri, Üç konum vektörünü kullanarak yörüngenin belirlenmesi, yıldız zamanı, Jules tarihi, Yörünge manevraları, Gezegenlerarası yörüngeler, İki ve kısıtlı üç cisim problemleri, Roket hareketinin temelleri, Uzay ortamı.

UZ531

Uydu Sistemleri Tasarım ve Kontrolü

Giriş, uzay aracı görevleri, system mühendisliği, Proje tanımlaması, Uzayaracı alt sistemleri, kütle ve marjin değerlendirmeleri, Güç bütçesi ve marjini, diğer marjinler, alternatif analizi, Yörünge analizleri, Uzay Çevresi ve uzay aracına etkileri, Uzay itki sistemleri, Uydu Yönelme belirleme ve kontrolü, Elektrik Güç Sistemleri, Isıl Kontrol , Veri ve Komut Yönetimi, Uydu Haberleşme sistemleri , Yapı ve Mekanizmalar, Uydu Fırlatma Sistemleri , Uzay aracı işletmesi ve yer operasyonları, Proje sunumları.

UZ532

Roket İtkisi

Roket Giriş, İtki denklemi, Egzoz Hızı, Enerji ve Verimler, Performans Değerleri, Nozul Teorisi ve Termodinamik Bağıntılar, Uçuş Performansı, Roket Tipleri ve Özellikleri, Öğrenci sunumları.

UZ533

Elektriksel İtki

Elektriksel itkinin tanımı. Elektromanyetik Teorinin ve iyonlaşmış gazların özelliklerinin gözden geçirilmesi. Elektrotermal, elektrostatik ve elektromanyetik hızlandırma ilkelerine göre çalışan itki aygıtları.

UZ600

Doktora Tezi (Kredisiz)

Doktor unvanı alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse beşinci sömestirden itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

UZ601

Doktora Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Uzay Bilimleri'nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Doktora öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

UZ699

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

UZ700

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

UZ800

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.