Sıkça Sorulan Sorular

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği ve Uzay Bilimleri Ana Bilim Dallarında lisansüstü eğitim verilmekte olup bu A.B.D.ları altında açılacak programlar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN) internet sayfasında her başvuru dönemimde yayınlanan başvuru klavuzunda belirtilmektedir.

Hayır, Hezârfen HUTEN tarafından verilen lisansüstü eğitime, askeri personelin yanı sıra sivil öğrenciler de başvuru yapabilmektedir.

Öğrenimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip adaylar (TÖMER'den doğrulama koduna sahip ve sorgulanabilir sertifika ibraz etmek gerekmektedir) başvuru yapabilmektedir. KKTC uyruklu adaylar ile lisans öğrenimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz. Diğer koşullarla ilgili olarak, MSÜ ve Hezârfen HUTEN internet sayfasında güncel olarak duyurulan başvuru klavuzunda detaylı bilgi bulunmaktadır.

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, MSÜ ve Hezârfen HUTEN internet sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde başvurular alınmaktadır.

Enstitümüz bünyesinde açılan programlardaki eğitimlerimiz sivil / askeri personel öğrencilerimiz için ücretsiz olup, programın normal süresi içinde mezun olamayan öğrencilerden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle her yıl belirlenen katkı payı (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için ders başına 32,50 TL olarak belirlenmiştir.) alınmaktadır.

Hezârfen HUTEN'de verilen lisansüstü eğitimlerin amacı askeri personel yetiştirmek değildir. Bu sebeple, eğitim esnasında veya mezuniyet sonrası askeri personel olunmamaktadır. Özlük hakları kapsamında, diğer üniversiteler ve enstitüler tarafından lisansüstü öğrencilere sağlanan imkanlara benzer imkanlar sağlanmaktadır. Eğitim esnasında, öncesinde veya sonrasında herhangi bir askeri eğitim verilmemektedir.

Başvuru kriterleri, her başvuru döneminde MSÜ ve Hezârfen HUTEN internet sayfasında güncel olarak duyurulan başvuru klavuzunda ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Genel olarak, başvurulan programa uygun bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olunması, klavuzda belirtilen ALES ve/veya YDS puanına sahip olunması, idari şartların sağlanması (Güvenlik soruşturması, askerlikle ilişik vb.), klavuzda belirtilen lisans veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasına sahip olunması vb. şartlar aranmaktadır.

Her başvuru döneminde MSÜ ve Hezârfen HUTEN internet sayfasında güncel olarak duyurulan başvuru klavuzunda ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, 100'lük ve 4'lük sisteme göre kullanılmaktadır. Bunun haricinde yer alan sistemler için YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır.

Başvurularda ALES ya da YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliği verilmiş GRE/GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; yabancı dil puanı için ise KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılmaktadır.

Adayların işlemleri, Hezârfen HUTEN'e başvurularının alınması ile başlamaktadır. Yapılan inceleme sonucu başvuru koşullarını sağlayan adaylara mülakat ve bilim sınavına (Doktora eğitimi için) katılım için bilgilendirme yapılmakta, belirtilen gün ve saatte mülakat ve bilim sınavları icra edilmektedir. Mülakat ve bilim sınavı sonrası kayıda hak kazanan adaylara kayıt işlemleri için davet edilmektedir. Ders seçimi vb. faaliyetler ile ilgili bilgilendirme bu aşamada yapılmaktadır.

Adayların kayıt esnasında (aynı anda) birden fazla lisansüstü programa kaydı bulunmamalıdır. Bu tarz durumda olan adaylar, ancak diğer yükseköğretim kurumundaki kayıtlarını sildirdikleri takdirde enstitümüze kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki adaylarımız kayıt belgeleri ile birlikte diğer yükseköğretim kurumundaki lisansüstü kayıt silme sürecinin devam ettiğine ilişkin belge getirerek kayıt yaptırabilirler.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Özel öğrencilik, öğrenciye bir sonraki dönem kayıtlı öğrenci olma hakkı tanımaz. Öğrencinin standard prosedürle başvuru yapıp giriş sınavlarına katılarak değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Daha önce özel öğrenci olarak kayıt olmuş bir öğrencinin bir sonraki dönem kesin kayıt hakkı kazanacağı garantisi yoktur.

Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesi, başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları yükseköğretim dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için anabilim dalının uygun görmesi halinde uygulanabilir.

Hayır, bilimsel hazırlık programında geçirilen ilk iki yarıyıl, programın azami süresine dâhil değildir.

Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

İletişim

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü
Hava Harp Okulu
34149 Yeşilyurt - İstanbul / Türkiye
0 (212) 6632490
E-posta
hezarfenhuten@hho.msu.edu.tr