Başarı Notu - Harf Notu Dönüşüm Tablosu

Harf NotuBaşarı NotuBaşarı DerecesiPuanı
AA4.00Pekiyi90-100
BA3.50İyi-Pekiyi85-89
BB3.00İyi80-84
CB2.50Orta-İyi75-79
CC2.00Orta65-74

Yarıyıl sonu başarı notunun tespitinde ara sınav ve yarıyıl sonu sınav puanları öğretim elemanının belirleyeceği oranlarda hesaba katılır. Gerek yarıyıl sonu sınav notu gerek yarıyıl sonu başarı notu olarak her ders için yüksek lisansta 65'ten, doktorada 75'ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulunca belirlenmiş olan taban notuna ulaşılmış olması gerekir.