Uydu İzleme İstasyonu

Laboratuvar Tanıtımı

Avrupa Birliği QB50 projesi kapsamında uzaya gönderilen deneysel küpsat uydularının izlenebildiği, deneysel amaçlı taşıdıkları faydalı yük verilerinin alınabildiği ve çeşitli değerlendirmeler amacıyla kullanabildikleri istasyon yapısıdır.

Bu kapsamda özellikle yeni uydu projelerinin geliştirilmesi ve uydu eğitimlerinin verilmesi açısından aktif olarak kullanılan bir laboratuvar yatırımıdır.

Uydu Ağı Projesi (AB 7'nci Çerçeve Programı)

Avrupa Birliği 7'nci çerçeve programı uydu ağı projesi kapsamında Von Karman Enstitüsü koordinesinde uzaya gönderilecek 50 nano uydudan birisi (BeEagleSAT) İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştirilmiştir.

Proje kapsamında HAVELSAN ve Sabancı Üniversitesi desteği de alınmıştır.

İş birliği içinde gerçekleştirilen proje kapsamında uydunun uzaya fırlatılması gerçekleştirilmiş ve proje kapsamında yer istasyonlarından birisi Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü bünyesine kurulmuştur.

Küp uydu uzayda halen görevine başarı ile devam etmektedir.


Mikrodalga Elektrothermal İtki Sistemi Projesi (TÜBİTAK 1005, Boğaziçi Üniversitesi yürütücülüğünde, Lisansüstü Tez Çalışması)

Bu çalışma kapsamında mikrodalga elektrotermal itki sistemi tasarlanmış ve üretilmiştir. Sistemin performans özelliklerinin anlaşılmasına yönelik olarak deneysel ve nümerik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda; 2-B eksenel simetrik bir elektromanyetik model geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde tasarlanan kavite içerisindeki elektrik alan dağılımı simüle edilmiş ve plazma tarafından güç emilimi üzerine anten uzunluğu ve kavite boyutları etkisi parametrik olarak çalışılmıştır. Ayrıca sistemin performans parametrelerini (itki, özgül impuls ve verimlilik) ölçmek için deneysel çalışmalar yapılmıştır. 0-B bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen model ile sistemin performans parametreleri yanı sıra plazma özellikleri (Elektron sıcaklığı, yoğunluğu, ağır parçacık sıcaklıkları) hesaplanmıştır.

Uydu Kümesi Projesi

Küçük uydular (<50kg) kullanılarak alçak yörüngede (~200 km) harekâta yönelik kullanılacak bir uydu sistemi geliştirilecektir. MSB Hava ve Uzay Sistemleri Teknoloji Paneline İTÜ ile ortak ön yapılabilirlik raporu verilmiştir.

İletişim

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü
Hava Harp Okulu
34149 Yeşilyurt - İstanbul / Türkiye
0 (212) 6632490
E-posta
hezarfenhuten@hho.msu.edu.tr