Paralel Programlama Laboratuvarı

Laboratuvar Tanıtımı

Paralel programlama laboratuarı bünyesinde mobil-sunucu-gömülü vb. farklı mimarilerde çok çekirdekli hesaplama donanımları ile grup sunucu yapıları yer almaktadır.

Çok çekirdekli merkezi işlemciler ve grafik işlemcilerin genel maksatlı programlanmasına imkân sağlayan labovatuar donanımları ile birçok projede etkin olarak kullanılabilinecek seviyede süper bilgisayar altyapısı olanağı elde edilmiştir.

Başta gerçek zamanlı hesaplama algoritmaları olmak üzere farklı simülasyon çalışmaları da desteklenmektedir.

Grup Halindeki Kooperatif İnsansız Hava Araçları için Grafik İşlemcilerin Genel Amaçlı Programlanması Tabanlı Çarpışma Önleme ve Fiziki Engellerden Sakınma Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001)

Bu çalışma kapsamında ortaya konulan yaklaşımın amacı, en az iki otonom İHA platformunun dar bir alan içinde birbirleri ile çarpışmasını önleyici güvenlik tedbirlerini sağlayarak, kooperatif şekilde engellerden kaçınmasına imkân sağlayan nitelikte, formasyon uçuşu için otonom yol planlamasını gerçek zamanlı olarak sağlamaktır.

Yüksek süratli ve agresif hareket edebilen otonom hava araçlarının gerçek zamanlı çözüm ihtiyacına istinaden, bu çerçeve içerisinde yer alan her bir alt problem çalışma kapsamında öncelikle tek tek ele alınmış, ardından top yekün bir sistem çözümü oluşturacak nitelikte uygulamalar ile desteklenerek ortaya konulmuştur.


OFDM Bazlı Optik Haberleşme Sistemleri için Grafik İşlemciler ile Temel Band Algoritmaları Hesaplanması (Uluslararası ARGE projesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yürütücülüğünde)

Optik ve kablosuz iletişim sistemlerinde hedef 10 Gbps veya daha yüksek veri hızlarına ulaşmaktır. Bu son derece yüksek veri hızlarını desteklemek için, fiziksel katman genellikle ortogonal frekans bölmeli çoğullama (OFDM) modülasyonunu kullanır. Sembollerin seri iletimden farklı olarak, OFDM modülasyonu veriyi birçok paralel alt taşıyıcı ile iletir ve bu da yüksek bant genişliği sağlamaya yardımcı olur. OFDM sistemlerinde hesaplamanın en yoğun fonksiyonlarından biri hızlı Fourier dönüşümü (FFT) hesaplama işlemidir. Bu çalışma gerçek zamanlı olarak yüksek iletişim verimliliği elde etmek için FFT sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında ortaya konulan paralel yaklaşım ile iki farklı NVIDIA grafik işlemci ünitesi (GPU) mimarisi üzerinde uygulamalar geliştirilmiştir. En iyi performans değerlerini elde etmek için çeşitli optimizasyonlar uygulanmıştır. Grafik işlemcilerin genel maksatlı programlanması (GPGPU) tabanlı FFT hesaplaması, gerçek zamanlı olarak 24 Gbps'ye kadar çıktı elde etmeyi başarmıştır.

İHASİM

İHASim - Çoklu İHA Harekât Simülasyon Ortamı Geliştirme Projesi

İletişim

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü
Hava Harp Okulu
34149 Yeşilyurt - İstanbul / Türkiye
0 (212) 6632490
E-posta
hezarfenhuten@hho.msu.edu.tr