Otonom Sistemler (İHA) Laboratuvarı

Laboratuvar Tanıtımı

Öncellikle İnsansız Hava Aracı platformları olmak üzere, farklı otonom mimariler üzerinde deneysel çalışmalar yapılabilmesine ve yeni özgün platformlar geliştirilebilmesine imkân sağlayan otonom sistemler laboratuvarı, bünyesinde yer alan bir çok eğitim maksatlı yaygın platformlara ilave olarak laboratuvar dahilinde yer alan 3 boyutlu yazıcılar, CNC makineler, plastik-karbon-köpük gibi farklı nitelikte malzeme işleme olanakları ve alet edavat ile özgün platform geliştirme imkân, kabiliyetine de sahiptir.

Heterojen Uçan Tasarsız Ağlar için Dinamik Ortamlarda Ağ Bağlılığını Koruyan Merkezi Olmayan Görev Planlama Stratejileri (TÜBİTAK 1001 Projesi)

Bu çalismada amaç, ağ bağlılığının sürekli korunması gereken bir yapı olan heterojen Uçan Tasarısız Ağ'larda işbirliği ve koordinasyonun saglanması amacıyla, dinamik ortam ve iletişim kısıtlarını da hesaba katacak sekilde, merkezi olmayan görev planlama stratejilerinin geliştirilmesidir.

Projenin hayata geçirilebilmesi için ilk basamak işlevsel bir Uçan Tasarısız Ağ (UTA) yapısı kurulmasıdır.

Bu amaçla mevcut bulunan İHA'larla birlikte, yeni IHA'ların da alınması ile oluşacak heterojen İHA takımına mini İHA'ların kaldırabileceği kadar hafif ve küçük bir donanım entegre edilerek İHA'lar üzerinde tasarısız ağ protokollerinin çalıştırılması ile bir UTA oluşturulması hedeflenmiştir.


C-130 Girdap Azaltma Projesi (Örnek Lisansüstü Tez Çalışması)

Hv.K.K.lığı envanterinde bulunan C-130 uçağının Aerodinamik sürüklemesinin azaltılması amacıyla, uçağın kuyruk ve kuyruk altı bölgesinde oluşan girdapları azaltacak bir pasif girdap kontrol sistemi hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak araştırılmıştır.


Hibrit Roket Motoru Ateşleme ve Test Düzeneği (Örnek Lisansüstü Tez Çalışması)

Öğrencilere roket motorlarının çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak gösterilebileceği, farklı boyutlarda yapılacak hibrit roket tasarımları ile istenen sürede ateşleme yapılarak iç balistiklerinin incelenmesi için kullanılabilecek, anlık basınç sıcaklık ve itki ölçümü alınabilen ve otomatik başlatma özelliğine sahip test ve ateşleme sistemidir. Orifis sistemi üzerinde yapılacak deneysel çalışma ile öğrencilere iç akış hesaplamalarının uygulamalı anlatılabilmesi için kullanılabilir. Aynı sistem Hibrit roket içerisine gönderilen oksitleyici debisinin ölçülmesi için kullanılır. 500 N'a kadar itki ölçme kapasitesi sayesinde hibrit ve katı yakıt motorlarının yer testi için kullanılabilir.

Hücresel Ağ Benzeri İletişim Altyapısına Sahip Gecikme Toleranslı Çoklu İHA Sistemi ile Deniz Araçlarının Gözetlenmesi Projesi (TÜBİTAK 1003 Proje Teklifi)

Proje kapsamında, büyük gemilerin attıkları kirleticilerin sebep olduğu deniz kirliliğini önlemek amacıyla, düzenli olarak gözlem yapabilen, hücresel ağ benzeri bir iletişim altyapısına sahip, otonom çoklu İnsansız Hava Aracı (İHA) Sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

İletişim

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü
Hava Harp Okulu
34149 Yeşilyurt - İstanbul / Türkiye
0 (212) 6632490
E-posta
hezarfen@hho.edu.tr