Hakkımızda


Tarihçe

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2001 yılında kurulmuş, görev ve yetkileri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmiş farklı bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapan bir yükseköğretim kurumudur.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'nde 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek lisans programları açılmıştır. 2003-2004 döneminde Uzay Bilimleri A.B.D. Başkanlığının da açılması ile eğitim faaliyetleri beş ana bilim dalında icra edilmeye başlanmıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı 2'nci yarıyılından itibaren ilk defa doktora eğitimine başlanmıştır. Enstitümüz bünyesinde Hv.K.K.lığı, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.Komutanlığı personeli ile sivil öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

25 Temmuz 2016 tarihli, «Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair» 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuştur. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü bu tarihten itibaren Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü adını alarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Özgörev

  • Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli ile sivil kişilere ve misafir öğrencilere ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim veya sertifika programları vermek,
  • TSK ihtiyacına yönelik alanlarda bilimsel çalışmalar, araştırmalar, uygulamalar ve yayınlar yapmak,
  • Gerek kendi bünyesinde, gerekse diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim öğretim yapan veya yapmak isteyen personelin, TSK ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi konusunda danışmanlık yapmak,
  • Uzaktan eğitim faaliyetleri icra etmek.
  • Özgörü

    Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren, sahip olduğu güçlü akademik potansiyel ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, uluslararası tanınır ve seçkin bir kurum olmaktır.