Başvuru

Lisansüstü Eğitim Başvuruları

 • 1. Lisansüstü programlara öğrenci alımı ile ilgili duyurular Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve/veya MSÜ Rektörlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilir.
 • 2. Başvuru koşulları ve şartları ilan metni içinde yer alır.
 • 3. Başvuru takviminde belirtilen süreler içerisinde başvurular Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsüne gelinerek şahsen yapılır.
 • 4. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar bilim sınavı ve mülakatlar için e-posta veya telefon ile faaliyet takviminde belirtilen süre içinde mülakat aşamasına davet edilir.
 • 5. Faaliyet takviminde belirtilen süreler içinde yüksek lisans mülakatları ile doktora bilim sınavı ve mülakatları yapılır.
 • 6. Sonuçların e-posta veya telefon aracılığı ile adaylara bildirilir ve başarılı olanlar kayıt işlemleri için davet edilir.
 • 7. Asıl listede yer alan adayların faaliyet takviminde belirtilen tarih aralığında kayıtlarının yapılması beklenir.
 • 8. Kayıt yaptırmayan adaylar yerine yedek listede yer alan adayların kayıtlarının yapılması faaliyet takviminde belirtilen süre aralığında gerçekleştirilir.
 • 9. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte yüksek lisans ve doktora programlarının eğitimine başlanır.

Özel Öğrenci Başvuruları

 • 1. Lisansüstü programlara öğrenci alımı ile ilgili duyurular Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve/veya MSÜ Rektörlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilir.
 • 2. Başvuru takviminde belirtilen lisansüstü program başvurusu asil/yedek kesin kayıt süreleri içerisinde özel öğrenci başvuruları Özel Öğrenci Başvuru Formu ile enstitüye gelinerek şahsen yapılır.
 • 3. Özel öğrenci statüsünde bir derse başvurabilmek için bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen kişiler başvurda bulunabilir. Adaylar öğrenci/mezun durumlarını başvuru esnasında belgelemek zorundadır.
 • 4. Sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim-öğretim sisteminin uygunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere adaylar öğrenci olarak kabul edilebilir.
 • 5. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
 • 6. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • 7. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere diploma verilmez, bunun yerine izledikleri dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösterir bir belge verilir.
 • 9. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitime başlamasıyla derslere başlanır.